Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., se sídlem Na Pláni 1997/41, Praha 5 150 00, IČ: 48291960, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11114 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • rok narození
 1. Jméno, příjmení, adresa, rok narození a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace o zasílání pohlednice Bobíka. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@bohusovickamlekarna.cz
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.